14.05.13

ТИПОЛОГІЯ АНІМАЦІЙНИХ РОЛИКІВ

Матеріал представлено із 
двадцятої всеукраїнської науково-практичної конференції 
"Інноваційний потенціал української науки - ХХI сторіччя" 
(20-28 квітня 2013 року)

Мацан О.О.
Україна, м. Луцьк,
Луцький національний технічний університет

В статье освещена историография вопроса, проанализированы становление и развитие анимации от классических подходов к компьютерным. Обзор информационных источников показал большое количество информации по истории возникновения анимации. Анимационные технологи были разделены на шесть основных.

Анімація – невід’ємний елемент сучасного мультимедіа дизайну. Анімація прибрала межі між реальністю та віртуальним світом. Різноманітність технологій створення анімації роблять її доступною для впровадження у нові сфери життєдіяльності людини. Сьогодні анімація вийшла за рамки лише індустрії розваг вона зайняла важливе місце у виготовлені та функціонуванні комп’ютерних програм та веб-ресурсів. На ній базуються навчально-інтерактивні програми, комп’ютерні ігри, сфера кінематографу, військова справа та шоу-бізнес.
Метою роботи є визначити роль анімаційних технологій та сфер їхнього застосування у сучасному дизайні мультимедія. Завданням роботи є : провести аналіз публікацій, на основі яких сформулювати історіографію анімації у світовому контексті; визначити способи функціонування анімаційних роликів; провести класифікацію за видами технологій створення анімації.
Науковий прогрес забезпечує появу нових підходів і принципів анімаційних технологій, які на сьогодні потребують ґрунтовних досліджень. Значна кількість наукових праць охоплюють питання розвитку анімації в цілому. Питання історії розвитку класичних видів мультиплікаційних технологій підняла Н. Беркова, вона наводить у хронологічній послідовності етапи становлення видів анімації [2]. С. Асенін [1] та І.Вано [3] описали картину історії розвитку анімації до 1990-х рр., їхні дослідження стосувалися переважно хронологічних меж виникнення нових видів анімації та технологій їх створення.Проблема розвитку комп’ютерної анімації піднімається А.Орловим [4] він торкаються технології та принципів функціонування анімації.О.Яцюк поєднала гуманітарний аспект з комп’ютерним моделюванням і дизайном в цілому [5].
Науковці зробили значний внесок у дослідження анімації, проте у своїх роботах вони розкривали виключно історичний та технологічний аспекти класичної мальованої анімації, не проведено комплексного дослідження особливостей анімаційного ролика як цілісної постійно еволюціонуючої системи.
У ході історичного розвитку розвивалась як і техніка створення анімації, так і підходи до її виконання.Розвиток анімації визначає переважно зміну технології, що призводить до появи видового розшарування анімаційних роликів. Під впливом науково-технічних і культурних аспектів сформувалося шість видів анімації: стоп-кадрова, панорамна, трансформаційна, потокова, доповнена та віртуальна.
Стоп-кадрова анімація має вигляд класичної мальованої анімації Діснея та пластилінових та лялькових мультфільмів. Вона являє собою набір кадрів, що зберігаються як окремі зображення і змінюють один одного з великою швидкістю. Стоп-кадрова анімація поділяється на два підвиди:класична мальована анімація тапокадрова анімаціяКласична мальована анімація являє собою набір малюнків з об’єктами, що поступово змінюють своє положення у кожному малюнку. Сутьнаступного підвиду – покадрової анімації – полягає не в промальовуванні кадрів, а в вибудовуванні їх із об’ємних чи пласких елементів на горизонтальних та вертикальних поверхнях і фіксуванні моменту руху кожного елемента фотокамерою. Покадрова анімація може бути площинною (аплікація з плоских елементів на горизонтальній поверхні, переміщення яких фіксується фотознімком), об’ємною(об’ємні персонажі та фонові елементи із змінними частинами «ТheHumptuDumptuCircus»,«Пластилиновая ворона), комбінованою (поєднання плоских елементів з об’ємними персонажами «Alice'sWonderland»).
Панорамна анімація – вид експериментального анімаційного кіно з геометричними та абстрактними сюжетами, що зародився на початку 1930-х років. Аніматор не пропрацьовує кожен кадр, а створює довге композиційне зображення анімаційного ролика, а потім програє його. Панорамна анімація поділяється на стрічкову та шпалернуСтрічкова анімація являє собою малюнки, нанесені прямо на стрічку. За технологією створення зображень розрізняємо типи: покадрово-мальована (зняття на камеру плоскої чорної або сірої площини-фону із розподіленими кадрами та малювання або прошкрябування спрощеного малюнка), панорамно-мальована (використання старої кіноплівки для малювання«ColonelHeezaLiar»«LichtspielOpus 1»)панорамно-засвічена (техніка рейограмів, засвічування кіноплівки, на якій попередньо розкладені об’єкти«LichtspielOpus 22», «LichtspielOpus 23»). Шпалерна анімація представляє вертикальну пластичну композицію. В результаті програвання анімації глядач спостерігав композицію з танцюючих плям та силуетів.
Наступний вид анімаційних роликів за технологічними особливостями – трансформаційна анімація. Це мистецтво створення зображень, що рухаються, шляхом застосування комп'ютерів. Трансформаційна анімація поділяється на два підвиди: ручна і прописна анімаціяРучна анімація реалізується за допомогою мови програмування, що забезпечує створення не всіх кадрів, а лише ключових, проміжні кадри утворюються автоматично («Shrek»). Прописна анімація являє собою набір засобів програмування, що задаються за допомогою програмних пакетів (флеш-серіал «Масяня»).
Потокова анімаціяформує принципово новий підхід до створення анімації. Весь процес анімації відбувається в режимі реального часу з реальними об’єктами та фіксується на відеокамеру. Потокова анімація має велику кількість підвидів: об’єктна, природна, проекційна, мальованаОб’єктна потокова анімація функціонує за допомогою контрольованого чи довільного руху матеріальних об’єктів (підвиди: голчаста анімація (досягається завдяки переміщенню шпильок з голівками на голчастому екрані,«Мимохідь») та інсталяційна анімація (незалежний, вільний рух її окремих частин чи елементів або їх блиск чи миготіння,TheRasmus «I am a mass»).Природна анімація являє собою процес знімання на камеру явищ природи, що відбуваються у природному середовищі і не залежать від людини. Природна анімація характеризується чотирма типами: потік твердих частинок (анімація явища граду, пилу, пісочної бурі); потік рідких частинок (анімація явища дощу, руху хвиль, водних розводів або рух водних мас); потік газоподібних форм (анімація явища пару, диму, руху хмар); потік світлових променів(анімація заломлення та гри світлових променів. Проекційна анімація бере початок від стародавнього Азійського візуального мистецтва театру тіней. Вона поділяється на три типи: контражурна(маріонеток доторкають до великого екрану ззаду і вони стають видимими для глядача (театр тіней «Fireflais», «Pilobolus», тіньова(аніматор працює з тінню, яка утворюється від рук або допоміжних предметів («Magicshadowshow») та світлова анімація (застосовуються додаткові джерела світла для створення ефектів «Pilobolus»). Дію малювання у процесі створення мальованої анімації виконує або художник (ручна анімація) або запрограмована машина (апаратна анімація). Мальована анімація поділяється на шість основних підвидів: анімація на рідкій основі, на сипкій основі, на твердій основі, на газоподібній основі, на світловій основі та на мішаній основі.
Наступний вид класифікації анімаційних роликів – анімація, що функціонує в умовах доповненої реальності. Доповнена реальність – термін, що відноситься до проектів, спрямованих на додавання реальності будь-якими віртуальними елементами (реальні об'єкти інтегруються в віртуальне середовище). Приклади доповненої реальності – кольорова лінія, що показує знаходження футбольного гравця при телетрансляції матчів, мальована траєкторія шайби під час хокею і т.д. (рекламны ролики«Kinder», «Nesquik», «Растишка»).
Віртуальна анімація.Реалізація анімації в системі віртуальної реальності здійснюється за допомогою систем пристроїв, які повноцінно імітують взаємодію з віртуальним середовищем, шляхом впливу на органи чуття людини. Користувач оточується породженими комп'ютером образами і звуками, що дають відчуття реальності. При цьому зорові, слухові, дотикові і моторні відчуття користувача заміняються їх імітацією, генерованою комп'ютером.
У ході історичного розвитку розвивалась як і техніка створення анімації, так і підходи до її виконання.Сформовано сім основних типів анімаційних роликів на основі технології: стоп-кадрова, панорамна, трансформаційна, потокова, доповнена, віртуальна та синтетична.
Подальший розвиток анімаційного ролика як системи дозволитьспрогнозувати напрямки подальшого моделювання та конструювання анімаційних продуктів зокрема та сфери анімації загалом. Дослідження анімаційного ролика дозволить виділити всі аспекти системності. Підхід до вивчення анімаційного ролика як цілісної системи дозволить виявити загальні закони функціонування анімаційного ролика, класифікації систем, їх роль у виборі методів проектування різних типів, що обґрунтовує актуальність обраної теми.

Список використаних джерел
1.      Асенин С. Волшебники экрана. Эстетические проблемы современной мультипликации / С. Асенин. – М.: Искусство, 1974.
2.      Беркова Н. История анимационного искусства. [Учебно-методич. пособие для студ. Факультета кино и телевидения] / Н. Беркова. – Алмата, 2001.
3.      Вано И. Рисованный фильм / И. Вано. – М.: Госкиноиздат, 1950.
4.      Мацан О.О. Сипуча анімація як сучасний вид мультимедіа // Тези доповідей ХІ Всеукраїнської наукової конференції молодих учених та студентів «Наукові розробки молоді на сучасному етапі», м. Київ, 19–20 квітня 2012 р. – К.: КНУТД. – С.203–204.
5.      Орлов А.М. Виртуальная реальность. Пространство экранных культур как средаобитания / А.М. Орлов. – М.: ГЕО, 1997.
6.      Яцюк О.Г. Мультимедийные технологии в проектной культуре дизайна: гуманитарный аспект: автореф. дис. ... доктора искусствоведения : 17.00.06 / О.Г. Яцюк. – Москва, 2009.

Немає коментарів:

Дописати коментар